Projekat “DigiLaw” osmišljen je s ciljem da romske i egipćanske porodice u Podgorici ohrabri da školuju djecu i steknu digitalne kompetencije, bez kojih se ne može očekivati uspjeh na tržištu rada. 
Tokom narednih osam mjeseci, NVO Pravni Centar  pružaće pravnu pomoć porodicama, sprovoditi obuke digitalnog opismenjavanja i prmovisati svoje ciljeve kroz ambasadore/ke obrazovanja. 
ReLOaD2 finansira @Evropska unija u Crnoj Gori a implementira UNDP u partnerstvu sa 14 lokalnih samouprava u Crnoj Gori.